Tłumaczenia - rosyjski

Oferuję tłumaczenia*

 • zwykłe
 • specjalistyczne
 • ustne i pisemne
 • tłumaczenia stron internetowych

*z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski.

Jednostką rozliczeniową tłumaczeń jest 1800 znaków ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami (wg statystyki edytora tekstu).

Realizacja tłumaczenia. 

- niezobowiązująca, bezpłatna i szybka wycena,
- odpowiedź dotycząca terminu i kosztów tłumaczenia w ciągu 30 minut (dni robocze od 8.00 do 18.00),
- potwierdzenie zamówienia przez klienta i przystąpienie do jego realizacji,
- przesłanie przetłumaczonego tekstu pocztą elektroniczną lub tradycyjną zgodnie z ustalonym terminem.

 

Klasyfikacja tłumaczeń z rosyjskiego:

Tłumaczenia zwykłe obejmują swoim zakresem przekład dokumentów niewymagających angażowania specjalistycznej wiedzy z zakresu danej dziedziny np. oferty handlowe, instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku.

Tłumaczenia specjalistyczne to teksty, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki lub biznesu np. artykuły naukowe, instrukcje obsługi urządzeń przemysłowych.

Tłumaczenie stron internetowych na język rosyjski - w celu zapewnienia efektywnego przekazu kierowanego do krajów rosyjskojęzycznych powierzcie mi Państwo przetłumaczenie swojej strony internetowej na język rosyjski.

 


O języku rosyjskim

tłumaczenia - rosyjskiJęzyk rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi co sprawia, że jest on jednym z najbardziej popularnych języków na świecie. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym.

Język rosyjski jako język ojczysty jest rozpowszechniony wśród etnicznych Rosjan oraz licznych narodowości dawnego Związku Radzieckiego. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, czyli uproszczoną wersją cyrylicy, która liczy 33 litery. Z uwagi na ciągły wzrost popularności Rosji i jej rynku na arenie międzynarodowej zaistniała potrzeba znajomości języka rosyjskiego.

Coraz więcej firm podejmuje współpracę z rosyjskojęzycznymi klientami i poszukuje biur specjalizujących się w tłumaczeniach z języka rosyjskiego na język polski.


Rosyjski tłumaczenia - moja praca

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów moje biuro oferuje profesjonalne tłumaczenia z różnych dziedzin począwszy od tłumaczeń technicznych i prawniczych kończąc na tłumaczeniach stron internetowych. W związku z tym, iż każde tłumaczenie jest inne, do każdego podchodzę indywidualnie i staram się je wykonywać z należytą starannością, bez względu na to czy jest to tłumaczenie zwykłe, czy też specjalistyczne tłumaczenie techniczne. W przypadku tych ostatnich korzystam ze zbiorów bibliotecznych, wiarygodnych źródeł internetowych, opinii specjalistów w danej dziedzinie i wieloletniego doświadczenia.

Po otrzymaniu tekstu źródłowego w ciągu kilku minut klient otrzymuje informacje odnośnie wyceny i terminu realizacji zlecenia.

Zobowiązuję się do 100% poufności przekazanych dokumentów. Najważniejsze dla mnie jako tłumacza jest zadowolenie klienta.

 

Poznaj mnie lepiej!

 


Pełna oferta tłumaczeń

W pracy tłumacza istotna jest nie tylko znajomość słownictwa i zasad gramatycznych. Ponieważ każdy tekst i każda branża rządzą się swoimi prawami, tłumacz musi dostosowywać się do tych wymagań i specyfiki, tak, by gotowe tłumaczenie z języka rosyjskiego czy na język rosyjski przede wszystkim oddawało sens oryginału i miało naturalne brzmienie. Jako tłumacz pamiętam o tym, oferując konsultacje, wysokiej jakości tłumaczenia oraz redagowanie i korektę lingwistyczną tekstów.

1. Tłumaczenia zwykłe

Są to teksty, które nie wymagają uwierzytelnienia tłumacza przysięgłego. To przede wszystkim dokumenty osób prywatnych oraz materiały takie jak katalogi, instrukcje obsługi maszyn, narzędzi czy sprzętu RTV.

2. Tłumaczenia specjalistyczne

Do tego tłumaczenia z rosyjskiego lub na rosyjski konieczna jest nie tylko znajomość języka, ale także ogólna erudycja i wiedza z danego środowiska zawodowego. Tłumacz konsultuje się także z ekspertami, by mieć pewność poprawności swojego tłumaczenia. Tłumaczę:

 • instrukcje obsługi,
 • umowy handlowe,
 • korespondencję biznesową,
 • ulotki reklamowe i broszury,
 • rękopisy,
 • teksty techniczne,
 • dokumenty księgowe,
 • katalogi produktów i artykułów,
 • recenzje,
 • oferty oraz zapytania handlowe.

Specjalizuję się w takich dziedzinach jak tłumaczenia dotyczące budownictwa, turystyki oraz handlu. Gwarantuję wykonanie tłumaczenia z zachowaniem najwyższych standardów oraz pełną poufność i bezpieczeństwo informacji. Tłumaczę także napisy na rysunkach technicznych, schematach.

 

Dowiedz się więcej!

 

3. Tłumaczenia stron internetowych

Standardem jest posiadanie strony internetowej w kilku językach w tym także w języku rosyjskim. Tłumaczenia stron internetowych na język rosyjski wymagają nie tylko poprawnego tłumaczenia, należy mieć także na uwadze uwarunkowania kulturowe i sposób przekazywania informacji, a także zastosowanie terminologii właściwej dla branży, w której działa Państwa firma. Jest to opcja kierowana dla tych przedsiębiorców, którzy chcą rozszerzyć swoją ofertę na kraje Europy Wschodniej lub szukają tam partnerów. Rosyjskojęzyczna witryna ułatwia kontakt z klientami, jest także podstawową formą promocji firmy. Amatorskie tłumaczenia nie oddadzą w pełni specyfiki danego języka, dlatego w tym zakresie warto zaufać specjaliście. Tłumaczę strony na język rosyjski, dostosowując treści do kontekstu kulturowego kraju, stosuję też profesjonalną terminologię danej branży. 

 

Dowiedz się więcej!